Efterlyses: Lika villkor i jämförelse av unghästars prismedel

Nyhet   

Insändaren i Travronden

I Travronden nr 70, sid 50 skriver svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist att den plan som gäller och skall gälla är att upp till 43-45% av prismedlen skall fördelas till två-, tre- och fyraåriga hästar. Hans Ljungkvist hänvisar till en jämförelse med den franska modellen, där ungefär 43% av prismedel går till motsvarande grupp och 57% går till äldre hästar.

En sådan jämförelse haltar, och visar snarare varför den svenska modellen på sikt behöver tillföra yngre hästar mer prismedel, som en del av totalsiffran.
I jämförelsesiffran för svensk travsport räknar nämligen Ljungkvist in hästägarnas insatser i prismedel till yngre hästar (2-4 år). Till detta kommer de insatser som hästägare indirekt satsar igenom premie-chansningen, startavgifter, samt privata insatslopp-initiativ som Breeders Course.

Avbränningarna för insatser för hästägarna i lopp för äldre hästar är i sammanhanget negligerbara.

I Frankrike existerar inte insatslopp var sig för yngre eller äldre hästar, om man bortser från UET-initiativ, vilka är få. Dessutom har Frankrike ett stort undantag för prismedel till enbart franskfödda hästar.

Motsvarande möjligheter till undantag i Sverige är små och missgynnar därför svenskfödda hästar när man jämför unghäst-tävlande på detta sätt.
Till Frankrike får dessutom inga USA- eller Kanada-födda unghästar starttillfällen, loppen för EU-födda importerade unghästar är mycket få. Till Sverige kommer unghästar från både Nordamerika och Europa och tävlar.

Jag efterlyser därför jämförbara siffror, där prismedel till unga hästar i Sverige resp Frankrike jämförs på lika villkor, dvs där prismedlen emanerar från spelets överskott, exklusive hästägarnas tillförda insatspengar. Ytterligare studie över hur stor svenskfödda unghästars del av prismedels-potten vore dessutom önskvärd för att kunna göra en korrekt analys av svenska uppfödares villkor.

Utifrån detta kan man sedan diskutera lösningar som på sikt skapar en mer optimal balans mellan unghäst-tävlande och tävlande med äldre hästar.

0 Responses to “Efterlyses: Lika villkor i jämförelse av unghästars prismedel”


  1. No Comments

Leave a Reply

Spam Protection by WP-SpamFree
Logga in som bloggare för courant.se